ماجرای حمله داعش به اینستاگرام حسام نواب صفوی + عکس

ماجرای حمله داعش به اینستاگرام حسام نواب صفوی + عکس

حسام نواب صفوی مطلبی در صفحه اینستاگرام شخصی خود منتشر کرد که حاکی از آن است که گروهک داعش به صفحه شخصی او حمله کرده است.

ماجرای حمله داعش به اینستاگرام حسام نواب صفوی + عکس

(image)
حسام نواب صفوی مطلبی در صفحه اینستاگرام شخصی خود منتشر کرد که حاکی از آن است که گروهک داعش به صفحه شخصی او حمله کرده است.

ماجرای حمله داعش به اینستاگرام حسام نواب صفوی + عکس

روزنامه ایران

اخبار کارگران