ماجرای حمله ماموران شهرداری به کارواش دریا در سعادت آباد تهران


حمله ماموران شهرداری تهران به کارواشی در منطقه سعادت آباد حواشی بسیاری را به همراه داشت.

خبر دانشجویی

سیستم اطلاع رسانی