مادر و دختر ایرانی در بین حادثه دیدگان انفجار در بروکسل + تصاویر

مادر و دختر ایرانی در بین حادثه دیدگان انفجار در بروکسل + تصاویر

شهر بروکسل طی کمتر از یکساعت هدف سه حمله تروریستی در فرودگاه و متروی این شهر قرار گرفت که دو ایرانی در حادثه انفجار در بروکسل زخمی شدند.

مادر و دختر ایرانی در بین حادثه دیدگان انفجار در بروکسل + تصاویر

(image)
شهر بروکسل طی کمتر از یکساعت هدف سه حمله تروریستی در فرودگاه و متروی این شهر قرار گرفت که دو ایرانی در حادثه انفجار در بروکسل زخمی شدند.

مادر و دختر ایرانی در بین حادثه دیدگان انفجار در بروکسل + تصاویر

اخبار دنیای دیجیتال