محدودیت های ترافیکی در 4 فروردین 95

محدودیت های ترافیکی در 4 فروردین 95

محدودیت های ترافیکی جاده های کشور؛ محور شمشک دیزین در استان البرز ، پونل خلخال در استان گیلان و اردبیل ، سروآباد واقع در استان کردستان، گنج نامه استان همدان به دلیل بارش برف و باران و نبود ایمنی کامل تا اطلاع ثانوی مسدود است.

محدودیت های ترافیکی در 4 فروردین 95

(image)
محدودیت های ترافیکی جاده های کشور؛ محور شمشک دیزین در استان البرز ، پونل خلخال در استان گیلان و اردبیل ، سروآباد واقع در استان کردستان، گنج نامه استان همدان به دلیل بارش برف و باران و نبود ایمنی کامل تا اطلاع ثانوی مسدود است.

محدودیت های ترافیکی در 4 فروردین 95

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

روزنامه قانون