محور هراز و چالوس بازگشایی شد

محور هراز و چالوس بازگشایی شد

محور هراز و چالوس که به علت ریزش سنگ و سیلاب بسته شده بود صبح امروز 9 فروردین باز گشایی شد.

محور هراز و چالوس بازگشایی شد

(image)
محور هراز و چالوس که به علت ریزش سنگ و سیلاب بسته شده بود صبح امروز 9 فروردین باز گشایی شد.

محور هراز و چالوس بازگشایی شد

تلگرام

دانلود آهنگ آذری