نامه احساسی بوفون به یار 25 ساله اش!

نامه احساسی بوفون به یار 25 ساله اش!

دروازه بان افسانه ای یوونتوس که به تازگی رکورد بیشترین کلین شیت تاریخ کالچو را شکسته است، نامه ای عاطفی برای یار 25 ساله خود نوشت.متن نامه را در ادامه بخوانید.

نامه احساسی بوفون به یار 25 ساله اش!

(image)
دروازه بان افسانه ای یوونتوس که به تازگی رکورد بیشترین کلین شیت تاریخ کالچو را شکسته است، نامه ای عاطفی برای یار 25 ساله خود نوشت.متن نامه را در ادامه بخوانید.

نامه احساسی بوفون به یار 25 ساله اش!

باشگاه خبری ورزشی

فانتزی