نصب همزمان چند تلگرام در کامپیوتر + آموزش تصویری

نصب همزمان چند تلگرام در کامپیوتر + آموزش تصویری

برخی از کاربران شبکه های اجتماعی دارای بیش از یک سیم کارت بوده و می خواهند برای تمام این خط ها اکانت تلگرام داشته باشند.در این مطلب ترفندی را برای مدیریت همزمان چند تلگرام در کامپیوتر خواهید آموخت.

نصب همزمان چند تلگرام در کامپیوتر + آموزش تصویری

(image)
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی دارای بیش از یک سیم کارت بوده و می خواهند برای تمام این خط ها اکانت تلگرام داشته باشند.در این مطلب ترفندی را برای مدیریت همزمان چند تلگرام در کامپیوتر خواهید آموخت.

نصب همزمان چند تلگرام در کامپیوتر + آموزش تصویری

دانلود فیلم

فانتزی