نظرسنجی داعش برای حمله به کشورهای اروپایی پس از بروکسل + تصاویر

نظرسنجی داعش برای حمله به کشورهای اروپایی پس از بروکسل + تصاویر

عناصر داعش، سرمست از غرور انفجارهای بروکسل، برای تعیین مکان حمله تروریستی آتی خود به یک نظرسنجی اینترنتی متوسل شده اند.

نظرسنجی داعش برای حمله به کشورهای اروپایی پس از بروکسل + تصاویر

(image)
عناصر داعش، سرمست از غرور انفجارهای بروکسل، برای تعیین مکان حمله تروریستی آتی خود به یک نظرسنجی اینترنتی متوسل شده اند.

نظرسنجی داعش برای حمله به کشورهای اروپایی پس از بروکسل + تصاویر

موسیقی روز

فستیوال فیلم