نماز امام علی (ع) برای بخشیده شدن گناهان


روایات بسیاری درباره فضیلت خواندن نماز امام علی (ع) بیان شده است که خواندن آن مانند تولد دیگر برای انسان بوده و تمامی گناهان بخشیده می شود.

تلگرام

دانلود نرم افزار