هزینه میلیاردی فیلم سلام بمبئی به عهده کیست؟ + تصاویر

هزینه میلیاردی فیلم سلام بمبئی به عهده کیست؟ + تصاویر

در حالی فیلمبرداری سلام بمبئی با بازی گلزار و بنیامین به انتهای خود نزدیک است که جواد نوروز بیگی از سرمایه گذاران هزینه های میلیاردی این فیلم گفت.

هزینه میلیاردی فیلم سلام بمبئی به عهده کیست؟ + تصاویر

(image)
در حالی فیلمبرداری سلام بمبئی با بازی گلزار و بنیامین به انتهای خود نزدیک است که جواد نوروز بیگی از سرمایه گذاران هزینه های میلیاردی این فیلم گفت.

هزینه میلیاردی فیلم سلام بمبئی به عهده کیست؟ + تصاویر

وبلاگ اطلاعات

مد روز