هفت هکر ایرانی تحت تعقیب FBI آمریکا + تصویر

هفت هکر ایرانی تحت تعقیب FBI آمریکا + تصویر

دولت اوباما علیه 7 هکر ایرانی به خاطر حمله پیاپی به چند بانک آمریکایی در نیویورک اعلام جرم کرده است.

هفت هکر ایرانی تحت تعقیب FBI آمریکا + تصویر

(image)
دولت اوباما علیه 7 هکر ایرانی به خاطر حمله پیاپی به چند بانک آمریکایی در نیویورک اعلام جرم کرده است.

هفت هکر ایرانی تحت تعقیب FBI آمریکا + تصویر

فیلم سریال آهنگ

گیم پلی استیشن