واژگونی اتوبوس در نزدیکی پایتخت + عکس

واژگونی اتوبوس در نزدیکی پایتخت + عکس

واژگونی یک دستگاه اتوبوس ولو در کمربندی امام علی (ع) هشت مصدوم برجا گذاشت.

واژگونی اتوبوس در نزدیکی پایتخت + عکس

(image)
واژگونی یک دستگاه اتوبوس ولو در کمربندی امام علی (ع) هشت مصدوم برجا گذاشت.

واژگونی اتوبوس در نزدیکی پایتخت + عکس

خرید بک لینک