واژگونی مرگبار پژو پارس در محور ازنا به درود

واژگونی مرگبار پژو پارس در محور ازنا به درود

بر اثر واژگونی پژو پارس در محور ازنا به درود متاسفانه 3 نفر جان خود را از دست دادند.

واژگونی مرگبار پژو پارس در محور ازنا به درود

(image)
بر اثر واژگونی پژو پارس در محور ازنا به درود متاسفانه 3 نفر جان خود را از دست دادند.

واژگونی مرگبار پژو پارس در محور ازنا به درود

سایت خبری زندگی

ترانه