وزیر بهداشت از آخرین وضعیت استاد شجریان گفت

وزیر بهداشت از آخرین وضعیت استاد شجریان گفت

دکتر مهدی هاشمی وزیر بهداشت و درمان با انتشار یادداشتی دز مورد آخرین وضعیت بیماری استاد شجریان خبرهای امیدوارکننده ای دادند.

وزیر بهداشت از آخرین وضعیت استاد شجریان گفت

(image)
دکتر مهدی هاشمی وزیر بهداشت و درمان با انتشار یادداشتی دز مورد آخرین وضعیت بیماری استاد شجریان خبرهای امیدوارکننده ای دادند.

وزیر بهداشت از آخرین وضعیت استاد شجریان گفت

وبلاگ اطلاعات

ساخت بنر