وضعیت آب و هوا ی استان های کشور + جدول

وضعیت آب و هوا ی استان های کشور + جدول

براساس تحلیل آخرین نقشه پیشیابی و داده های هواشناسی، امروز فعالیت سامانه بارشی در غرب، جنوب غرب، سواحل شمالی، دامنه های جنوبی البرز، مرکز و با شدت کمتر در شمال غرب، سبب ابرناکی، بارش باران و در ارتفاعات و جاده های کوهستانی ، برف خواهد شد.

وضعیت آب و هوا ی استان های کشور + جدول

(image)
براساس تحلیل آخرین نقشه پیشیابی و داده های هواشناسی، امروز فعالیت سامانه بارشی در غرب، جنوب غرب، سواحل شمالی، دامنه های جنوبی البرز، مرکز و با شدت کمتر در شمال غرب، سبب ابرناکی، بارش باران و در ارتفاعات و جاده های کوهستانی ، برف خواهد شد.

وضعیت آب و هوا ی استان های کشور + جدول

علم و فناوری

مرجع سلامتی