پلمپ بزرگترین رستوران شرق تهران به دلیل سرو مشروبات و مواد مخدر


گزارشاتی در رابطه با تهاجم و شبیخون فرهنگی در بزرگترین رستوران شرق تهران منجر به پلمپ شدن این رستوران شد.

آهنگ جدید

آپدیت نود 32