پیش بینی بازار مسکن و خودرو برای روزهای آخر سال 94


بازار ایران در دو سال اخیر، با آغاز مذاکرات هسته ای و آشکار شدن سیگنال های اولیه توافق، رکودی سخت و سنگین را به جان خرید. پیش بینی هایی انجام شده در رابطه با بازار مسکن و خودرو اعلام شد.

آپدیت نود 32