چکاپ نوزادان از ابتدا تا 6 ماهگی

چکاپ نوزادان از ابتدا تا 6 ماهگی

انجام چکاپ نوزادان یکی از مراحل مهم در زمان رشد آنها است که در تشخیص و درمان بسیاری از بیماری ها می تواند خیلی زود کمک کرده و از مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری کند.

چکاپ نوزادان از ابتدا تا 6 ماهگی

(image)
انجام چکاپ نوزادان یکی از مراحل مهم در زمان رشد آنها است که در تشخیص و درمان بسیاری از بیماری ها می تواند خیلی زود کمک کرده و از مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری کند.

چکاپ نوزادان از ابتدا تا 6 ماهگی

علم و فناوری

تکنولوژی جدید