کاربرد یخ در خانه داری ، از تمیزی تا آشپزی


پیش از این یخ را تنها به عنوان یک خنک کننده و یا جوان کننده پوست می شناختیم .حالا کاربرد یخ در گوشه کنار خانه داری را هم بشناسید ، کاربردهای جالب یخ که نمی دانستید.

گوشی

خبر فرهنگیان