کدام استان ها روز سیزده بدر 1395 بارانی است؟

کدام استان ها روز سیزده بدر 1395 بارانی است؟

بر اساس گزارشات سازمان هواشناسی دو سامانه بارشی در نیمه شمالی و جنوبی کشور طی روزهای جمعه و شنبه فعال می شوند. در ادامه از بارش باران و آب و هوای استانها در روز سیزده بدر جمعه 13 فروردین 95 آگاه خواهید شد.

کدام استان ها روز سیزده بدر 1395 بارانی است؟

(image)
بر اساس گزارشات سازمان هواشناسی دو سامانه بارشی در نیمه شمالی و جنوبی کشور طی روزهای جمعه و شنبه فعال می شوند. در ادامه از بارش باران و آب و هوای استانها در روز سیزده بدر جمعه 13 فروردین 95 آگاه خواهید شد.

کدام استان ها روز سیزده بدر 1395 بارانی است؟

فروش بک لینک