کرم 10 متری در معده یک مرد چینی! + عکس


مرد چینی در لحظه ای تکان دهنده متوجه یک کرم 10 متری در معده خود شد. این مرد به دلیل خام خواری گوشت گاو مبتلا به انگل کرم نواری در معده شده است.

free download movie

نخبگان