کشف راز قتل دختر جوان به دست برادرش بعد از 10 سال


درپی گیری سرنخ گم شده در کلاف پیچیده مرگ دختر 19 ساله به روزنه ای رسید که پس از گذشت 10سال، راز یک جنایت هولناک فاش شد. برادر دختر جوان به همراه دوستش اقدام به جنایت هولناک کرده بودند.

مرجع سلامتی

اخبار کارگران