کشف موجود مومیایی شده عجیب در ترکیه + تصاویر


این روزها کشف بقایای یک موجود مومیایی شده عجیب و غریب در ترکیه بحث جنجال برانگیزی را بپا کرده و علامت سوالی در ذهن بسیاری از باستان شناسان ایجاد کرده است.

اخبار

خبرگذاری خوزستان