کفش پاشنه بلند بپوشید اما این مدلی


از یک دختر خانم 15 ساله تا خانم 45 سال به بالا می تونه ازکفش پاشنه بلند مجلسی استفاده کنه ، اما چه مدل و چه سبکی ؟

بازار بورس

اسکای نیوز