گلشیفته فراهانی در فیلم آلتامیرا بازهم ملعبه شد + عکس


گلشیفته فراهانی این بار همبازی آنتنیو باندراس در فیلم آلتامیرا شده است و از آنجا که مدت هاست با هویت بومی خود خداحافظی کرده، همکاری با یک کارگردان غربی را انتخاب کرده است.

خبرگذاری اصفحان

مجله اینترنتی