“یوهان کرایف” اسطوره فوتبال هلند درگذشت + بیوگرافی

“یوهان کرایف” اسطوره فوتبال هلند درگذشت + بیوگرافی

“یوهان کرایف” از اسطوره های تکرار نشدنی فوتبال هلند و جهان بعد از یک دوره طولانی جنگ با بیماری سرطان در نهایت درگذشت.

“یوهان کرایف” اسطوره فوتبال هلند درگذشت + بیوگرافی

(image)
“یوهان کرایف” از اسطوره های تکرار نشدنی فوتبال هلند و جهان بعد از یک دوره طولانی جنگ با بیماری سرطان در نهایت درگذشت.

“یوهان کرایف” اسطوره فوتبال هلند درگذشت + بیوگرافی

عکس

سیستم اطلاع رسانی