برچسب: ؟ سفید

استفاده از انگشتر طلا سفید برای مردان اشکال دارد ؟

همه ما مسلمانیم و همه می دانیم استفاده هر نوع طلا برای مرد حرام است و استفاده از پلاتین و نقره مشکلی ندارد.، اما طبق فتوای امام خمینی استفاده از انگشتر طلا سفید برای مردان اشکالی ندارد. فیلم سریال آهنگ آپدیت نود 32