برچسب: “حمید +

خداحافظی تلخ “حمید سوریان” از دنیای کشتی + فیلم

خداحافظی تلخ “حمید سوریان” از دنیای کشتی + فیلم “حمید سوریان” نابغه کشتی ایران در رشته فرنگی با ضربه فنی مقابل کشتی گیر قزاق از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. خداحافظی تلخ “حمید سوریان” از دنیای کشتی + فیلم (image) “حمید سوریان” نابغه کشتی ایران در رشته فرنگی با ضربه فنی مقابل کشتی گیر قزاق از […]