برچسب: “سیروس +

فراق سیروس قایقران 18 سال شد

فراق سیروس قایقران 18 سال شد 18 سال از مرگ سیروس قایقران گذشته است و اهالی فوتبال هنوز مرگ او را تازه می بینند، او از معدود ستارگان غیر سرخابی فوتبال ایران بود که محبوبیتش اساطیری شد. فراق سیروس قایقران 18 سال شد (image) 18 سال از مرگ سیروس قایقران گذشته است و اهالی فوتبال […]