برچسب: “عباس جیرانی

آخرین وضعیت “عباس کیارستمی” از زبان فریدون جیرانی

آخرین وضعیت “عباس کیارستمی” از زبان فریدون جیرانی فریدون جیرانی در خصوص آخرین وضعیت جسمانی “عباس کیارستمی” گفت: طبق صحبت های پسر آقای کیارستمی حال وی رو به بهبودی است. آخرین وضعیت “عباس کیارستمی” از زبان فریدون جیرانی (image) فریدون جیرانی در خصوص آخرین وضعیت جسمانی “عباس کیارستمی” گفت: طبق صحبت های پسر آقای کیارستمی […]