برچسب: “مایکل بسکتبال

مقایسه “مایکل جردن و کوبی برایانت” اسطوره های بسکتبال NBA

در روزهایی که خبر خداحافظی کوبی برایانت از دوران بازیگری در بسکتبال NBA را تحت تاثیر قرار داده است، این اسطوره بسکتبال با مایکل جردن ستاره افسانه ای آمریکا مقایسه می شود. در ادامه تصاویر مربوط به مقایسه “مایکل جردن و کوبی برایانت” را ببینید. سپهر نیوز اسکای نیوز