برچسب: “میگرن

کدام درد نشانه “میگرن مقعدی” است؟

در بسیاری موراد دردهای ناحیه مقعد بدون داشت شرایط بیماری بروز می کنند . بیمار روده ی سالمی دارد اما دچار دردهای مزمن است ، دردهایی که “میگرن مقعدی” نامیده می شوند. اس ام اس جدید اخبار کارگران