برچسب: 1504 محیطی

1504 آماده شنیدن گزارش تخلفات زیست محیطی

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها اظهار کرد: کد 1504 در اختیار همه شهروندان قرار دارد تا هرگونه تخلف و مسائل مربوط به حوزه منابع طبیعی از جمله حریق را گزارش دهند. دانلود فیلم ماشین های جدید