برچسب: 2 اسیدپاشی

2 مصدوم در اسیدپاشی امروز شمال تهران

2 مصدوم در اسیدپاشی امروز شمال تهران بامداد امروز یک مورد اسیدپاشی در یکی از مناطق شمالی تهران اتفاق افتاد که در پی آن دختر و پسر متولد 69 مصدوم شدند. 2 مصدوم در اسیدپاشی امروز شمال تهران (image) بامداد امروز یک مورد اسیدپاشی در یکی از مناطق شمالی تهران اتفاق افتاد که در پی […]