برچسب: 2015 پرکاربرد

رمزهای عبور پرکاربرد در سال 2015

وقتی صحبت از امنیت اطلاعات به میان می اید بدون شک قرار دادن رمز عبور مناسب اهمیت بسیاری در حفظ فایلها و اطلاعت به شمار می رود. در این میان برخی از رمزهای عبور در میان کاربران تکراری بوده و اغلب از آنها استفاده می کنند. اخبار دنیای تکنولوژی