برچسب: 3 شوند

3 دعای مجربی که بدون شک مستجاب می شوند

3 دعای مجربی که بدون شک مستجاب می شوند دعا درخواستی خالصانه از حضرت پروردگار است که از عمق دل برمی آید و پس از پروازی شگفت، بر عرش الهی فرود می آید. با این حال برخی از دعای سفارش شده ، مجرب تر بوده و بدون تردید مستجاب خواهند شد. 3 دعای مجربی که […]