برچسب: 405 ندارد؟

ماشین 405 که دنده عقب ندارد؟

در اتفاقی عجیب و بحث برانگیز یک شهروند سنندجی که به تازگی یکی از محصولات ایران خودرو را تحویل گرفته بود، متوجه شده است که این خودرو دنده عقب ندارد. سیستم اطلاع رسانی