برچسب: 90 بعد

علی پروین بهترین مربی ایرانی بعد از انقلاب در نظرسنجی برنامه 90

علی پروین بهترین مربی ایرانی بعد از انقلاب در نظرسنجی برنامه 90 نخستین برنامه نود در سال 95 دیشب روی آنتن رفت و نظر سنجی پیامکی مبنی بر انتخاب بهترین مربی فوتبال ایران بعد از انقلاب برگزار شد که در نهایت علی پروین با کسب 9/ 63 درصد آرا بهترین مربی انتخاب شد. علی پروین […]