آمار “رای اولی ها”ی انتخابات مجلس و خبرگان 7 اسفند 94


در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری سخنگوی وزارت کشور تعداد “رای اولی ها” را اعلام کرد.

اتومبیل

خبر فرهنگیان