از چه زمانی به کودکان میوه بدهیم؟

از چه زمانی به کودکان میوه بدهیم؟

شکی نیست که خوردن انواع میوه تاثیر بسزایی در سلامت و تندرستی دارد. به همین دلیل همان قدر که خوردن میوه برای بزرگسالان لازم و ضروری است، در کودکان هم اهمیت دارد.

از چه زمانی به کودکان میوه بدهیم؟

(image)
شکی نیست که خوردن انواع میوه تاثیر بسزایی در سلامت و تندرستی دارد. به همین دلیل همان قدر که خوردن میوه برای بزرگسالان لازم و ضروری است، در کودکان هم اهمیت دارد.

از چه زمانی به کودکان میوه بدهیم؟

پایگاه خبری مبارز