استفاده از انگشتر طلا سفید برای مردان اشکال دارد ؟


همه ما مسلمانیم و همه می دانیم استفاده هر نوع طلا برای مرد حرام است و استفاده از پلاتین و نقره مشکلی ندارد.، اما طبق فتوای امام خمینی استفاده از انگشتر طلا سفید برای مردان اشکالی ندارد.

فیلم سریال آهنگ

آپدیت نود 32