انفجار سیگار الکترونیکی پلک زن جوان را شکافت + تصاویر


زن جوانی که با باور غلط عوارض کمتر از سیگار الکترونیکی استفاده می کرد دچار حادثه شد. سیگار الکترونیکی روی صورت زن منفجر شد.

اسکای نیوز

آپدیت نود 32