اولین واکنش کودک نابینا پس دیدن پدر و مادرش! + فیلم

اولین واکنش کودک نابینا پس دیدن پدر و مادرش! + فیلم

کودک چهار ماهه اهل سیاتل از بیماری نادری رنج می برد. این بیماری بینایی این کودک بی گناه را ضعیف کرده است، به همین خاطر او هرگز خانواده اش را ندیده است که به لطف عینک ویژه کودکان موفق شد برای اولین بار پدر و مادرش را ببیند.

اولین واکنش کودک نابینا پس دیدن پدر و مادرش! + فیلم

(image)
کودک چهار ماهه اهل سیاتل از بیماری نادری رنج می برد. این بیماری بینایی این کودک بی گناه را ضعیف کرده است، به همین خاطر او هرگز خانواده اش را ندیده است که به لطف عینک ویژه کودکان موفق شد برای اولین بار پدر و مادرش را ببیند.

اولین واکنش کودک نابینا پس دیدن پدر و مادرش! + فیلم

خرید بک لینک

خرم خبر