بازکردن درخیارشور برای اثبات سلامتی هیلاری کلینتون

بازکردن درخیارشور برای اثبات سلامتی هیلاری کلینتون

هیلاری کلینتون با حضور در برنامه “جیمی کیمل” به شایعات درباره وضعیت سلامتی اش واکنش نشان داد.

بازکردن درخیارشور برای اثبات سلامتی هیلاری کلینتون

(image)
هیلاری کلینتون با حضور در برنامه “جیمی کیمل” به شایعات درباره وضعیت سلامتی اش واکنش نشان داد.

بازکردن درخیارشور برای اثبات سلامتی هیلاری کلینتون

ساخت بنر