بیماری کشنده ای که چشم پزشک قبل از همه می بیند!

بیماری کشنده ای که چشم پزشک قبل از همه می بیند!

هنوز برای تست سرطان و یا ام آر آی تشخیص تومور اقدام نکرده اید، فکرش را هم نمی کنید که مبتلا به بیماری ام اس باشید در حالی که چشم پزشک با یک معاینه متوجه نشانه های آنها می شود.

بیماری کشنده ای که چشم پزشک قبل از همه می بیند!

(image)
هنوز برای تست سرطان و یا ام آر آی تشخیص تومور اقدام نکرده اید، فکرش را هم نمی کنید که مبتلا به بیماری ام اس باشید در حالی که چشم پزشک با یک معاینه متوجه نشانه های آنها می شود.

بیماری کشنده ای که چشم پزشک قبل از همه می بیند!

عکس های جدید