تزریق “واکسن گاردسیل” برای خانمها ممنوع شد


دانشمندان در جدیدترین تحقیقات خود اثبات کرده اند که تزریق “واکسن گاردسیل” باعث از بین رفتن قدرت باروری و تخمدانهای خانمها شده و بسیار خطرناک است.

سیستم اطلاع رسانی

دانلود فیلم خارجی