تهدید حمله به آمریکا توسط گروهی خطرناک تر از داعش + ویدئو


انتشار ویدئویی در رابطه با حمله به آمریکا از سوی گروهی تروریستی که به اعتقاد برخی بسیار خطرناک تر از گروهک تروریستی داعش است تهدیدات حمله به آمریکا را شدت بخشید.

تکنولوژی جدید

ماشین های جدید