جزئیات جدید از نحوه پرداخت پول سپرده گذاران ثامن الحجج


بانک مرکزی در اطلاعیه ای از سپرده گذاران تعاونی اعتباری ثامن الحجج که مبلغ سپرده آنان 30 ، 50 و 100 میلیون ریال است خواست به ترتیب برای دریافت وجوه خود مراجعه کنند.

علم و فناوری