جلوگیری از فاسد شدن مواد غذایی داخل یخچال به هنگام قطع برق


مواد غذایی که نیاز به دمای پایین برای سالم ماندن دارند همیشه در یخچال نگهداری می شوند.اما قطع شدن جریان برق و خاموش شدن یخچال ممکن است باعث فاسد شدن آنها شود.

تلگرام

آپدیت نود 32