جوک های بامزه و خنده دار ویژه عید نوروز

جوک های بامزه و خنده دار ویژه عید نوروز

خنده دارترین جوک های بامزه ویژه عید نوروز جهت صرف شام عید در منزل مدیر جوجه کباب              50پست   کوبیده                         45…… قرمه سبزی                  30… قیمه         …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

جوک های بامزه و خنده دار ویژه عید نوروز

خنده دارترین جوک های بامزه ویژه عید نوروز جهت صرف شام عید در منزل مدیر جوجه کباب              50پست   کوبیده                         45…… قرمه سبزی                  30… قیمه         …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

جوک های بامزه و خنده دار ویژه عید نوروز